Subscribe for Newsletter

Edit Template
Edit Template

Desatoro Služieb Interérového Dizajnu

Návrh interiéru zahŕňa rozsah služieb, ktoré môžu zahŕňať niektoré alebo všetky z úloh nášho Desatora:

 1. Projektový manažment:  Správa rozpočtu projektu, zmlúv, harmonogramu, konzultantov, personálneho obsadenia, zdrojov a všeobecných obchodných praktík. Vytvorenie zmluvne nezávislých vzťahov na koordináciu a/alebo zapojenie spriaznených profesionálov a konzultantov v oblasti dizajnu.
 2. Zadanie a ciele projektu:  Porozumenie, zdokumentovanie a potvrdenie cieľov a zámerov klienta a zainteresovaných strán, vrátane výsledkov návrhu, priestorových potrieb, rozpočtu projektu a potrieb špecifických alebo merateľných výsledkov.
 3. Zhromažďovanie údajov:  Zhromažďovanie údajov od klienta a zainteresovaných strán, zapojením sa do programovania, prieskumov, cieľových skupín, cvičení charrette a benchmarkingu s cieľom maximalizovať výsledky dizajnu a spokojnosť používateľov.
 4. Existujúce podmienky: Vyhodnoťte, zhodnoťte a zdokumentujte existujúce podmienky vnútorného prostredia.
 5. Konceptualizácia: Aplikácia kreatívneho a inovatívneho myslenia, ktoré interpretuje zozbierané projektové dáta a prekladá jedinečný obraz alebo abstraktnú myšlienku ako koncept dizajnu, základ dizajnového riešenia. Koncept je potom opísaný pomocou vizualizácie a komunikačných stratégií.
 6. Výbery a materiálnosť: Výber interiérových stavebných produktov, materiálov a povrchových úprav; nábytok, bytové zariadenie, vybavenie a práce na skrinkách; značenie; úpravy okien a iné neštrukturálne/ neseizmické interiérové ​​prvky, komponenty a zostavy. Výber sa vykoná na základe potrieb klienta a užívateľa, rozpočtu projektu, požiadaviek na údržbu a čistenie, výkonnosti životného cyklu, trvalo udržateľných atribútov, vplyvu na životné prostredie, metód inštalácie a súladu s predpismi.
 7. Dokumentácia: Vypracovanie zmluvných dokumentov na účely komunikácie zámeru projektu a získania stavebného povolenia, ako to umožňuje zákon. Dokumentácia podľa fáz môže zahŕňať schému, vývoj dizajnu a konštrukčné výkresy a špecifikácie. Výkresy môžu pozostávať z pôdorysov, plánov rozdelenia, plánov odrazených stropov a plánov dokončenia; plány nábytku, nábytku a vybavenia; plány na vyhľadávanie ciest a značenie; kódové plány; koordinačné plány; a pohľady, rezy, plány a detaily znázorňujúce návrh nenosných / neseizmických vnútorných konštrukcií a/alebo zmien.
 8. Koordinácia: Dohľad nad rozsahom neštrukturálneho/ neseizmického interiérového dizajnu v súlade s rozsahom príbuzných dizajnérskych profesionálov a konzultantov, vrátane, ale nie výlučne, práce architektov, strojných, elektrických, inštalatérskych a požiarnych inžinierov a dizajnérov a akustické, audiovizuálne, nízkonapäťové, stravovacie služby, udržateľnosť, bezpečnosť, technológie a ďalší špecializovaní poradcovia. Koordinácia môže zahŕňať, ale nie je obmedzená na:
  • Umiestnenie, štýl a povrchová úprava mechanických, elektrických, inštalatérskych a protipožiarnych zariadení, príslušenstva a príslušenstva (tj príslušenstva) s dizajnom vnútorného prostredia.
  • Stropné materiály a výšky; umiestnenie vnútorných priečok.
  • Akustická vhodnosť priestorového usporiadania, konštrukcie a povrchových materiálov.
  • Úzka spolupráca s dodávateľmi s cieľom rešpektovať rozpočtové obmedzenia a prispieť k hodnotnému inžinierskemu úsiliu.
 9. Správa zmlúv: Správa zmluvy ako zástupca vlastníka, vrátane distribúcie a analýzy stavebných ponúk, stavebná administratíva, kontrola žiadostí dodávateľa o platbu, kontrola dielenských nákresov a predloženia, pozorovanie v teréne, správy o diernych zoznamoch a uzávierka projektu.
 10. Služby pred návrhom a/alebo po návrhu: Úlohy určené na meranie úspešnosti riešenia návrhu implementáciou rôznych prostriedkov zberu údajov, ktoré môžu zahŕňať prieskumy užívateľov, cieľové skupiny, prechody alebo stretnutia zainteresovaných strán. Zhromažďovanie a oznamovanie výsledkov sa môže pohybovať od náhodne až po vedecky zhromaždené v závislosti od rozsahu a cieľov projektu.

 

dremont.in

Writer & Blogger

Vaše Komentáre

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ethical Dimensions in the Digital Age

The Internet is becoming the town square for the global village of tomorrow.

Most Popular

 • All Posts
 • Blog
 • Certifikáty
 • Projekt
 • SW
  •   Back
  • Dizajn
  •   Back
  • Hostinger
  • Značka DREMONT®
  • Pošta
  • Podvody online
  •   Back
  • Pošta
  • Podvody online
  •   Back
  • Technológie

Explore By Tags

O týchto stránkach

Zmena je život a tieto stránky zaznamenávajú život tímu DREMONT® 

Informácie obsiahnuté na tejto platforme sú určené nielen k zdieľaniu vnútorných procesov a informácií z nich vyplývajúcich, ale je aj príťažlivým zdrojom informácií pre klientov a záujemcov v oblastiach interiérového dizajnu, architektúry, výroby nábytku a interérových doplnkov, vrátane vývoja a realizácie projektov na kľúč. 

Možno ste prehliadli

 • All Posts
 • Blog
 • Certifikáty
 • Projekt
 • SW
  •   Back
  • Dizajn
  •   Back
  • Hostinger
  • Značka DREMONT®
  • Pošta
  • Podvody online
  •   Back
  • Pošta
  • Podvody online
  •   Back
  • Technológie

Značky

Offcanvas

Please select a template!

PiaR© 2024 Created with for DREMONT® with Royal Elementor Addons PRO Support